Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Dermatologia

A partir d'un diagnòstic detallat, el nostre equip de professionals de l'especialitat de Dermatologia inicien el tractament més eficaç (tant a nivell mèdic com quirúrgic) per tractar les patologies associades a les malalties  des de la pell dels nostres pacients i que poden ser de tipologia molt diferent com, per exemple:

  • Teixit cel·lular subcutani
  • Mucoses
  • Annexos cutanis
  • Conservació i cures de la pell sana
image - Dermatologia

L'equip de professionals està format per:

Dr. Xifra Simón, Albert