Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Cardiologia

El nostre equip de cardiòlegs du a terme els diagnòstics i tractaments de qualsevol malaltia d’origen cardiovascular.

Dins d’aquesta especialitat, a Causse Clínic de Girona apliquem, entre altres, les següents tècniques:

  • Revisió de marcapassos i la seva implantació
  • Proves d’esforç
  • Estudis d’arrítmies
image - Cardiologia


 

L'equip de professionals està format per:

Dr. Sergi , Moral Torres

Dr. Freire Vigna, Fernando