Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Presentació

Causse Clínic

Causse Clínic, antigament Quinta de Salud la Alianza, va ser fundada el 1915 a la ciutat de Barcelona, uns anys més tard es va expandir  a la ciutat de Girona, establint un dels seus hospitals al barri de Vista  Alegre, al costat del riu Onyar.  Va ser l’any 2015, quan va ser adquirida pel Grup Axe Santé.

La Direcció, l’equip  mèdic i tot el personal de Causse Clínic li dona la benvinguda.

L’equip mèdic, així com el personal qualificat i dedicat, faran tot el possible per oferir-li la millor atenció  i  que la seva estància sigui el més eficient i agradable possible.

Des del 2015, Clínica Onyar, forma part del Grup AXE SANTÉ. Format per més de 100 metges de totes les especialitats i 350 persones participen a la mateixa estratègia de millora continua amb termes d’ eficiència d’atenció, seguretat mèdica i atenció al pacient.

Aquesta combinació d'habilitats i tecnologia d'última generació ens permet enriquir-nos per tenir cura dels nostres pacients, que és la nostra principal preocupació

Organigrama

Descarregueu l'organigrama de la clínica.


Descarrega

image - Organigrama

Política mediambiental

Clínica Onyar és conscient de la necessitat de respectar i protegir el Medi Ambient com a part inseparable de la prestació del servei assistencial amb qualitat, seguretat i sostenibilitat. Sota aquesta premissa, la Clínica, entenent l'impacte mediambiental que genera i desitjant millorar el seu compromís mediambiental, així com el consum de recursos, estableix la seva Política Ambiental, que es reflecteix en els compromisos adquirits següents:

  • Seguir les directrius marcades pel compromís de política ambiental de la comunitat de Catalunya.
  • Complir els requisits ambientals que corresponen en relació amb la legislació i la normativa ambiental, així com aquells acords i compromisos que l'organització subscrigui.
  • Mantenir el Sistema de Gestió Ambiental implantat, comprovant-ne periòdicament l'eficàcia per a la millora contínua, amb els objectius de prevenció, control i minimització de la contaminació.
  • Disminuir l’ impacte ambiental generat per la nostra activitat promovent l’ús de tecnologies netes.
  • Promoure la formació, la conscienciació i la sensibilització ambiental dels nostres pacients, professionals i grups d'interès, potenciant actuacions adreçades al desenvolupament sostenible i establint aliances amb grups d'interès.
  • Impulsar criteris ambientals amb proveïdors fent-los partícips d’aquest compromís ambiental.
  • Fomentar la transparència difonent aquesta política ambiental als treballadors, usuaris i parts interessades, així com els nostres resultats ambientals.
  • Fomentar la regla de les tres “R” →→→ Reduir, reutilitzar, reciclar.


Boris Alexandre FRANCOIS
Director Gerent

 

Versió_1.

Data elaboració: gener 2019

Data revisió: gener 2022