Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Ginecologia

Especialitat de Ginecologia i Obstetrícia és un dels departaments de Causse Clinic que inclou un espectre més ampli de tractaments, com ara:

  • La fisiologia, patologia i tractament inherent als òrgans que constitueixen el tracte genital femení, incloent la mama.
  • Els fenòmens fisiològics i patològics de la reproducció humana i el seu tractament.
  • Els aspectes preventius, psíquics i socials que necessàriament es relacionen amb els apartats anteriors.
image - Ginecologia

L'equip de professionals està format per:

Dr. Melendez Muñoz, Joan

Dr. Naranjo Ramírez, Fernando

Dr. Zunzunegui Pastor, Lisardo