Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Cirurgia Pediàtica

La cirurgia pediàtrica es centra en el diagnòstic, cures preoperatòries, cirurgia i post operatori, dels problemes que es poden presentar des de la formació de un fetus fins que els nostres fills es converteixen en adults.

image - Cirurgia Pediàtica

L'equip de professionals està format per:

Dr. Perich Serra, Eloy