Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Urologia

La Urologia és una especialitat medicoquirúrgica que s'ocupa de la diagnosi i tractament de les malalties morfològiques renals i de les de l'aparell urinari i retroperitoneu que afecten tots dos sexes; així com de les malalties de l'aparell genital masculí, sense límit d'edat.

image - Urologia

L'equip de professionals està format per:

Dr. Comet Batlle, Josep

Dr. Boix Orri, Roger

Dra. Jiménez Corro, Maria del Rocio